Επιλογή Σελίδας

Η Επιτροπή Εφέσεων, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

– Αντίγραφο διατακτικού της υπ΄αριθμ. 32/2019 απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, έφεση του Αλεξίου Κούγια, μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΑΕ Λάρισας κατά της υπ΄αριθμ. 269/2018 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ: Δέχεται τυπικά και κατ΄ουσίαν την κρινόμενη έφεση του Αλεξίου Κούγια. Εξαφανίζει εν μέρει την εκκαλουμένη. Κρατεί και δικάζει την υπόθεση. Επιβάλλει στον πειθαρχικώς εγκαλούμενο Αλέξιο Κούγια χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

– Υπ’ αριθμ. πρωτ. 20598/20-6-2019 έφεση του Αλεξίου Κούγια του Χρήστου, Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜΔΣΑ 8846), ως μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΑΕ Λάρισας – ΑΕΛ, κατά της υπ’ αριθμ. 228/2019 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ: Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την έφεση. Εξαφανίζει εν μέρει την εκκαλουμένη, κατά το μέρος της επιβληθείσας χρηματικής ποινής. Κρατεί και δικάζει την υπόθεση. Επιβάλλει στον πειθαρχικώς εγκαλούμενο Αλέξιο Κούγια του Χρήστου, μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Λάρισας χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

– Υπ’ αριθμ. πρωτ. 20599/20-6-2019 έφεση του Αλεξίου Κούγια του Χρήστου, Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜΔΣΑ 8846), ως μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΑΕ Λάρισας – ΑΕΛ, κατά της υπ’ αριθμ.229/2019  απόφασης της  Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ:  Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την έφεση. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη, με αριθμό 229/2019 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Κρατεί και δικάζει κατ΄ ουσίαν την υπόθεση. Δέχεται ότι ο εγκαλούμενος δεν τέλεσε το αποδιδόμενο σ΄αυτόν πειθαρχικό παράπτωμα του άρθρου 20Α παρ. 1,2 και 3α του Πειθαρχικού Κώδικα.

– Υπ΄ αριθ. πρωτ : 19935/12.06.2019 έφεση 1) της Μαρίας Νικολέττας Τράγου και 2) του ποδοσφαιρικού σωματείου Ατρόμητος Αθηνών: Δέχεται τυπικά και κατ΄ ουσίαν την έφεση. Εξαφανίζει την υπ’ αριθμ. 5/2019 εκκαλουμένη απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας (Τμήμα Δικαστικό). Κρατεί και δικάζει την υπόθεση κατά της Μαρίας – Νικολέτας Τράγου και του ποδοσφαιρικού σωματείου Ατρόμητος Αθηνών που εισήχθη, αφενός κατόπιν αυτεπαγγέλτου ασκηθείσης δίωξης από την Ερευνήτρια της Επιτροπής Δεοντολογίας και αφετέρου κατόπιν της από 4-10-2018 καταγγελίας της Ευθαλίας Μήτση. Κηρύσσει πειθαρχικά ελεγκτέους 1) τη Μαρία – Νικολέτα Τράγου, αθλήτρια της γυναικείας ομάδας Ατρόμητος Αθηνών, για παραβίαση των άρθρων 67 παρ. 3 και 48 παρ. 2 του Κώδικα Δεοντολογίας και 2) το ποδοσφαιρικό σωματείο Ατρόμητος Αθηνών για παραβίαση του άρθρου 67 παρ. 3 του ιδίου Κώδικα. Επιβάλλει 1) στη Μαρία – Νικολέτα Τράγου α) την ποινή της απαγόρευσης ενασχόλησής της με οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και συνολική χρηματική ποινή επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ, για την παραβίαση του άρθρου 67 παρ. 3 του Κ.Δ. και του άρθρου 48 παρ. 2 του ιδίου Κώδικα και 2) στο αθλητικό σωματείο Ατρόμητος Αθηνών χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ για παραβίαση του άρθρου 67 παρ. 3 του Κ.Δ.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This