Επιλογή Σελίδας

Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων ΕΚΑΣΚΕΜ Αγωνιστικής Περιόδου 2019/20

Άρθρο 1ο – Πρωταθλήματα

Η ΕΚΑΣΚΕΜ, έχοντας υπόψη την Γενική Προκήρυξη Πρωταθληµάτων της ΕΟΚ, κατά την αγωνιστική περίοδο 2019-20 θα διοργανώσει και θα τελέσει τα παρακάτω Πρωταθλήµατα, τα οποία προκηρύσσει και τα οποία θα διεξαχθούν µε µέριµνα και ευθύνη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόµου, του Καταστατικού και των Κανονισµών της ΕΟΚ καθώς και των Κανονισµών Παιδιάς:

Πρωτάθλημα (Ημέρα)

 • Κύπελλο Ανδρών (Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή)
 • Α’ Κατηγορία Ανδρών (Σάββατο)
 • Α’ Κατηγορία Γυναικών (Κυριακή)
 • Β’ ΚΑτηγορία Ανδρών (Σάββατο)
 • Εφήβων (Κυριακή)
 • Νεανίδων (Σάββατο)
 • Παίδων (Κυριακή)
 • Κορασίδων (Σάββατο)
 • Τουρνουά Μίνι Αγοριών (Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή)
 • Τουρνουά Προμίνι Αγοριών (Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή)
 • Τουρνουά Μίνι Κοριτσών (Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή)

Η ΕΚΑΣΚΕΜ, διατηρεί το δικαίωµα να διεξάγει κι άλλα Πρωταθλήµατα ή Τουρνουά, εφ’ όσον κρίνει ότι ο αριθµός συµµετοχής των οµάδων είναι ικανοποιητικός.

Τα ακριβή χρονικά όρια τέλεσης του καθενός από τα παραπάνω Πρωταθλήµατα, καθώς και οτιδήποτε αφορά στην διοργάνωσή τους, θα καθορισθούν µε τις Ειδικές Προκηρύξεις, που θα εκδοθούν έγκαιρα.

Άρθρο 2ο – Μπάλες Αγώνων

Στους αγώνες Πρωταθληµάτων Ανδρών, Εφήβων και Παίδων θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά δερµάτινες µπάλες size–7

Ειδικά στα Πρωταθλήµατα Γυναικών, Νεανίδων και Κορασίδων θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά δερµάτινες µπάλες size–6.

Στα Τουρνουά Μίνι Αγοριών θα χρησιµοποιού και Κοριτσιών θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά δερµάτινες µπάλες size–6.

Στα Τουρνουά Προμίνι Αγοριών θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά δερµάτινες µπάλες size–5.

Το γηπεδούχο Σωµατείο υποχρεούται να προµηθεύει την φιλοξενούµενη οµάδα για τις ανάγκες της προθέρµανσης των αθλητών/τριών µε δύο τουλάχιστον µπάλες, όµοιες µε αυτή που θα χρησιµοποιηθεί στον αγώνα.

Άρθρο 3ο – Υποχρεώσεις Αγωνιζόμενων Σωματείων

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των αγωνιζομένων Σωµατείων καθορίζονται στις διατάξεις των Κανονισµών της ΕΟΚ. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συµµετοχή των Σωµατείων στα διάφορα είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της ΕΟΚ ως εξής:

Τα Σωµατεία που θα πάρουν µέρος στο Πρωτάθληµα της Α΄ Κατηγορίας Ανδρών ΕΚΑΣΚΕΜ πρέπει υποχρεωτικά να συµµετάσχουν σε ένα από τα Πρωταθλήµατα Παίδων ή Εφήβων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τεσσάρων βαθµών από το αντίστοιχο Πρωτάθληµα της Α΄ Κατηγορίας Ανδρών στο οποίο συµµετέχουν.

Τα Σωµατεία που θα πάρουν µέρος στο Πρωτάθληµα της Α΄ Κατηγορίας Γυναικών ΕΚΑΣΚΕΜ πρέπει υποχρεωτικά να συµµετάσχουν σε ένα από τα Πρωταθλήµατα Κορασίδων ή Νεανίδων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τεσσάρων βαθµών από το αντίστοιχο Πρωτάθληµα της Α΄ Κατηγορίας Γυναικών στο οποίο συµµετέχουν.
Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων Κεντρικής Μακεδονίας.

Για το δικαίωµα συµµετοχής στα πρωταθλήµατα θα πρέπει να καταβληθεί προ της κληρώσεως των Πρωταθληµάτων αγωνιστικής περιόδου 2019-20, χρηµατικό ποσό αναλόγως µε την κατηγορία συµµετοχής:

 • Α΄ Κατηγορία Ανδρών: €500,00
 • Α΄ Κατηγορία Γυναικών: €200,00
 • Β΄ Κατηγορία Ανδρών: €450,00
 • Εφήβων: €200,00
 • Νεανίδων: €100,00
 • Παίδων: €300,00
 • Κορασίδων: €150,00
 • Μίνι & Προµίνι Αγοριών:
  • Με συμμετοχή ομάδας στα Πρωταθλήματα Α’ Ανδρών, Β’ & Γ’ Εθνική Ανδρών: €200,00
  • Με συμμετοχή ομάδας στα Πρωταθλήματα Β’ Ανδρών: €150,00
  • Χωρίς συμμετοχή ομάδας στα Πρωταθλήματα Ανδρών ή Γυναικών (Τοπικά ή Εθνικά): €300,00
  • Χωρίς συμμετοχή ομάδας σε Πρωταθλήματα πλην του Μίνι: €500,00
 • Μίνι Κοριτσιών: €100,00

Τα Σωµατεία είναι υποχρεωµένα στις φανέλες των αθλητών και αθλητριών να χρησιµοποιούν τους αριθµούς 0 µέχρι 99, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της FIBA.

Η σύνθεση της οµάδος αποτελείται από 21 άτοµα (16 θέσεις στην περιοχή του πάγκου διαθέσιµες για τα µέλη της οµάδας τα οποία αποτελούνται από τους αναπληρωµατικούς και το staff της οµάδας).

Η γηπεδούχος οµάδα εµφανίζεται µε ανοιχτόχρωµη εµφάνιση και κάθεται αριστερά της Γραµµατείας και η φιλοξενούµενη µε σκουρόχρωµη και κάθεται δεξιά της Γραµµατείας.

Στις εµφανίσεις επιτρέπονται τρεις διαφηµίσεις (µία εµπρός στην φανέλα, µία πίσω και µία στο σορτς εµπρός στο δεξί πόδι)

Σε περίπτωση που:

 • Σωµατείο δεν προσέλθει να αγωνιστεί σε δύο αγώνες θα του επιβληθούν οι εξής κυρώσεις:
  • Μηδενισµός και οριστική αποχώρηση από το Πρωτάθληµα.
  • Έξοδα των αγώνων που δεν προσήλθε (διαιτητές, κριτές, γυµνασίαρχος, έξοδα µετακίνησης της οµάδας που προσήλθε).
 • Σωµατείο θα αποχωρήσει στην διάρκεια του αγώνα για οποιοδήποτε λόγο τότε εκτός από τις ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, του παρόντος άρθρου θα του επιβληθούν συµπληρωµατικά και οι παρακάτω κυρώσεις:
  • Εάν η αποχώρηση είναι υπαιτιότητα της οµάδος (σε οποιοδήποτε Πρωτάθληµα της Ένωσης) τότε η Ανδρική ή Γυναικεία Οµάδα του Σωµατείου τιµωρείται µε την ποινή κεκλεισµένων των θυρών της έδρας του µε δύο αγωνιστικές. Σε περίπτωση λήξης του Πρωταθλήµατος η ποινή ακολουθεί την οµάδα στην επόµενη αγωνιστική
   περίοδο. Εάν η οµάδα του Συλλόγου που τιµωρείται αγωνίζεται σε Εθνική Κατηγορία, οι ποινές θα
   µεταφερθούν στο πρώτο τοπικό πρωτάθληµα της Ένωσης που θα συµµετάσχουν, (Ανδρών
   ή Γυναικών).
  • Εάν η αποχώρηση είναι υπαιτιότητα του προπονητού τότε τιµωρείται ο Προπονητής µε δύο µήνες αποκλεισµό από όλα τα Πρωταθλήµατα της Ένωσης.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συµµετοχή στα Πρωταθλήµατα που δηλώνουν τα Σωµατεία είναι υποχρεωτική. Καθώς επίσης είναι υποχρεωτική και η παρουσία Ιατρών ή Εθελοντές Σαµαρείτες, Εθελοντές ∆ιασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στους αγώνες.

Άρθρο 4ο – Δικαούμενοι Συμμετοχής Αθλητές/τριες

Στα Πρωταθλήµατα – Τουρνουά δικαιούνται να πάρουν µέρος οι Αθλητές-Αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόµου και του Άρθρου 36 των Κανονισµών της ΕΟΚ.

Κάθε Σωµατείο δικαιούται να παρατάσσει, σε κάθε αγώνα, µέχρι δώδεκα Αθλητές/τριες. Τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα Πρωταθλήµατα Ανδρών και Γυναικών που διοργανώνουν η ΕΟΚ, οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές.

Ειδικότερα στα Πρωταθλήµατα αγωνιστικής περιόδου 2019/20 δικαιούνται πάρουν µέρος οι αθλητές/τριες που γεννήθηκαν:

 • Πρωτάθλημα Εφήβων: τα έτη 2002 , 2003 και τέσσερις αθλητές του 2004 και νεότεροι
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: τα έτη 2002 , 2003 και πέντε αθλήτριες του 2004 και νεότερες
 • Πρωτάθλημα Παίδων: το έτος 2004 και νεότεροι.
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: το έτος 2004 και νεότερες.
 • Τουρνουά Μίνι Αγοριών: Γεννηθέντες το 2005 , 2006 και τέσσερις αθλητές του 2007
 • Τουρνουά Προμίνι Αγοριών: Γεννηθέντες το έτος 2007 και νεότεροι , επιτρέπεται η συµµετοχή δύο αθλητριών γεννηµένων τα παραπάνω έτη
 • Τουρνουά Μίνι Κοριτσιών: Γεννηθείσες το 2005 και νεότερες.

Τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1, 2, 3 & 4 θα ισχύσουν τόσο στο Πρωτάθληµα της Ένωσης όσο και στις προκριµατικές και τελικές φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθληµάτων, Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων Κεντρικής Μακεδονίας.

Η χρησιµοποίηση Κορασίδων και Παίδων στα Πρωταθλήµατα Νεανίδων και Εφήβων δεν θα αποτελεί πρόβληµα στην ΕΚΑΣΚΕΜ & ΕΟΚ για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο Πρωταθληµάτων.

Επισηµαίνεται ότι στην προκριµατική και τελική φάση των Πανελληνίων Πρωταθληµάτων δικαίωµα συµµετοχής θα έχουν αποκλειστικά και µόνον δώδεκα Αθλητές/τριες, που θα αναγράφονται σε ονοµαστική κατάσταση η οποία θα κατατίθεται, πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε φάσης, στην γραµµατεία των αγώνων, χωρίς δικαίωµα αντικατάστασης Αθλητή ή Αθλήτριας, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία κατά την διάρκεια της διοργάνωσης. Η αντικατάσταση Αθλητών/τριών επιτρέπεται µόνο από την προκριµατική φάση στην τελική.

Άρθρο 5ο: Δελτία Ταυτότητας & Πιστοποίηση Υγείας Αθλητών/τριών

Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας Αθλητών-Αθλητριών, αναφέρεται στο Άρθρο 41 των Κανονισµών της ΕΟΚ.

Η πιστοποίησης υγείας όλων των αθλητών/τριών ανεξαρτήτου ηλικίας από την αγωνιστική περίοδο 2018-19 και εφεξής, σύµφωνα µε το άρθρο µε το άρθρο 16 του ν.4479/2017 και την ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Υφυπουργού Πολιτισµού (ΦΕΚ 3254Β 8/8/18)

Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας , είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την συµµετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

Η κάρτα αυτή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται µε το δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.

Προσκοµίζεται υποχρεωτικά στην Γραµµατεία η στον αρµόδιο ∆ιαιτητή και είναι βασική προϋπόθεση συµµετοχής στον αγώνα.

Η κάρτα Υγείας του αθλητή θεωρείται από ιατρούς µονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, Νοµαρχιακών, Περιφερειακών η Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων , υγειονοµικών στρατιωτικών µονάδων η από ιατρούς έχοντας οποιαδήποτε σχέση µε το ∆ηµόσιο η µε ΝΠ∆∆, καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τοµέα, κατέχοντες την καρδιολογική ιδιότητα.

Η αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης των δελτίων που εκδίδει η ΕΟΚ παραµένει σε ισχύ ως απαραίτητο στοιχείο πιστοποίησης των αθλητών που έχουν δικαίωµα συµµετοχής για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, χωρίς να χρήζει πλέον ιατρικής θεώρησης.

Άρθρο 6ο – Ταυτότητες Προπονητών Α’ Κατηγορίας Ανδρών & Γυναικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΑΣΚΕΜ αποφάσισε ότι για την αγωνιστική περίοδο 2019-20 και ειδικά για τα Πρωταθλήµατα Α΄ Κατηγορίας Ανδρών & Γυναικών, οι Σύλλογοι θα πρέπει το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 να καταθέσουν στην ΕΚΑΣΚΕΜ και θεωρηµένο αντίγραφο της Ταυτότητας των Προπονητών τους σε ισχύ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2725/1999 άρθρο 31 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας ΥΑ 11671/2005 (Κανονισµός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης) άρθρο 4.

Άρθρο 7ο – Βαθμολογία – Κατάταξη

Βαθμολογία

Για τη βαθµολογία των Σωµατείων ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο 47 των κανονισµών της ΕΟΚ (2 βαθµοί για τη νίκη, 1 βαθµός για την ήττα – συµπεριλαµβανοµένου και του αγώνα που χάθηκε από οµάδα που απέµεινε µε λιγότερους-ες των δύο παικτών-τριών / άρθρο 21 Κανονισµών Παιδιάς – και 0 βαθµοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).

Κατάταξη

Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παράγραφος 2, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 46, παράγραφος 3γ και παράγραφος 4.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας:

 • Αν οι οµάδες που ισοβαθµούν είναι δύο, τότε λαµβάνονται υπόψη οι βαθµοί από τους µεταξύ τους αγώνες (νίκες – ήττες – µηδενισµοί). Αν οι οµάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθµών, τότε λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους µεταξύ τους αγώνες.
 • Αν συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται υπόψη o συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όµιλο που συµµετείχαν.
 • Αν οι οµάδες που ισοβαθµούν είναι περισσότερες από δύο, τότε καταρτίζεται βαθµολογικός πίνακας µε τους βαθµούς που συγκέντρωσαν, οι οµάδες που ισοβαθµούν, στους µεταξύ τους αγώνες και µε βάση το πίνακα αυτό γίνεται η µεταξύ τους κατάταξη.
 • Αν όµως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθµία, τότε για τις οµάδες που συνεχίζουν να ισοβαθµούν, λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους µεταξύ τους αγώνες.
 • Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται υπόψη o συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όµιλο που συµµετείχαν.
 • Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθµίας και αφού µετά την εφαρµογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθµία περιοριστεί µόνο σε δύο οµάδες, τότε αυτόµατα εφαρµόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β. Αν η ισοβαθµία αφορά σε περισσότερες των δύο οµάδων, τότε επαναλαµβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ.

Ο συντελεστής πόντων (Goal average) υπολογίζεται με διαίρεση των πόντων που πέτυχε η ομάδα με τους πόντους που δέχθηκε.

∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 47 παράγραφος 2η (όπως αυτή τροποποιήθηκε), τα αποτελέσµατα των αγώνων που έδωσε Οµάδα που υποβιβάστηκε, λόγω µη προσέλευσης σε δύο αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια του Πρωταθλήµατος, εφόσον συνέβη πριν από την συµπλήρωση του Α΄ Γύρου του οικείου Πρωταθλήµατος δεν λαµβάνονται υπόψη στην διαµόρφωση του γενικού βαθµολογικού πίνακα της περιόδου.

Αντιθέτως εφόσον η αποχώρηση συντελεστεί κατά την διάρκεια του Β΄ Γύρου τα αποτελέσµατα των αγώνων του Α΄ γύρου παραµένουν ισχυρά και λαµβάνονται υπόψη στην διαµόρφωση του γενικού βαθµολογικού πίνακα της περιόδου. Η ανωτέρα ρύθµιση εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που οι οµάδες δεν προσήλθαν να αγωνιστούν ή τιµωρήθηκαν µε µηδενισµό σε δύο αγώνες τηρουµένης της κατά τα άνω διάκρισης του χρονικού σηµείου κατά το οποίο συντελευτήκαν οι παραβάσεις.

Άρθρο 8ο – Γήπεδα Αγώνων

Τα γήπεδα που θα χρησιµοποιηθούν για τους αγώνες θα πρέπει να είναι:

 • Υποχρεωτικά κλειστά
 • Να έχουν χαρακτηρισθεί κατάλληλα
 • Να έχουν παραχωρηθεί εγγράφως για την περίοδο 2019-20
 • Να υπάρχει απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για την άδεια λειτουργίας του
  κλειστού γυµναστηρίου, αντίγραφο της οποίας πρέπει θα κατατεθεί στην ΕΚΑΣΚΕΜ προ της έναρξης
  του Πρωταθλήµατος.

Για να χαρακτηρισθεί ένα γήπεδο κατάλληλο για την τέλεση αγώνων πρέπει:

 • Ο κύριος αγωνιστικός χώρος αλλά και ο χώρος που τον περιβάλλει, θα πρέπει να είναι επίπεδος, χωρίς εδαφικές ανωµαλίες σκληρός και απαλλαγµένος από κάθε εµπόδιο και οιοδήποτε αντικείµενο, σταθερό και µετακινούµενο που είναι δυνατόν να προκαλέσει τραυµατισµό στους συµµετέχοντες στους αγώνες.
 • Η κατασκευή και οι διαστάσεις των πινάκων, πάχος της στεφάνης καθώς και τα δίκτυα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Παιδιάς.
 • Τα στηρίγµατα των πινάκων να είναι έτσι τοποθετηµένα ώστε ν΄ αποκλείεται ο τραυµατισµός των αθλουµένων.
 • Να διαθέτει πίνακα αποτελεσµάτων (ηλεκτρονικό ή χειροκίνητο), πίνακα 24’’ και πίνακα τζάµπωλ και επι πλέον το γηπεδούχο Σωµατείο υποχρεούται να έχει χρονόµετρο αγώνα χειρός- επιτραπέζιο και χρονόµετρο χειρός των 24’’.
 • Να υπάρχει πλήρες φαρµακείο για την προσφορά πρώτων βοηθειών.
 • Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου να είναι σύµφωνες µε όσα ορίζουν οι Κανονισµοί Παιδιάς.
 • Η απόσταση των θεατών από τις πλάγιες γραµµές και των ορίων του αγωνιστικού χώρου, να είναι τουλάχιστον δύο µέτρα από τον περιβάλλοντα χώρο και ο αγωνιστικός χώρος να είναι περιφραγµένος.
 • Να υπάρχει τραπέζι για την Γραµµατεία του αγώνα, όπως επίσης και καθίσµατα για τους Κριτές, τον Γυµνασίαρχο, τον Παρατηρητή, τον Ιατρό του αγώνα και πάγκοι για τις δύο οµάδες (δεκαέξι θέσεων για κάθε οµάδα). Το τραπέζι της Γραµµατείας και οι πάγκοι των αθλητών τονίζουµε ότι πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται απέναντι από τις κερκίδες των φιλάθλων.

Γήπεδο που κρίνεται ότι έχει ατέλειες, πρέπει να αποκαταστήσει τις ατέλειες αυτές µέσα σε πέντε ηµέρες αλλιώς αποβάλλει την ιδιότητα του γηπεδούχου για το διάστηµα που απαιτείται για την αποκατάσταση των ατελειών που έχουν διαπιστωθεί σύµφωνα µε την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής. Τα Σωµατεία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Ένωση την αποκατάσταση των ατελειών.

Στις περιπτώσεις που Σωµατείο στερείται την ιδιότητα του γηπεδούχου για οποιαδήποτε αιτία ή έχει κάποιο πρόβληµα µε το γήπεδο δεν δίνεται καµία αναβολή, αλλά οι αγώνες που θα έδινε στην έδρα του θα διεξάγονται σε γήπεδο που θα καθορίζεται από την ΕΚΑΣΚΕΜ.

Για την αντικανονικότητα του γηπέδου και για την δυνατότητα διεξαγωγής ενός αγώνα, ο µόνος αρµόδιος για ν’ αποφασίσει είναι ο Α΄ διαιτητής και τα Σωµατεία είναι υποχρεωµένα να συµµορφωθούν µε την σχετική απόφαση.

Οι διαιτητές υποχρεούνται µε έκθεσή τους προς την Επιτροπή Πρωταθληµάτων της ΕΚΑΣΚΕΜ να αναφέρουν κάθε αντικανονικότητα γηπέδου που θα διαπιστώσουν. Σε υποβολή δε ένστασης τους λόγους που οδήγησαν στην λήψη της απόφασης περί διεξαγωγής του αγώνα.

Άρθρο 9ο – Διαιτητές

Οι ∆ιαιτητές ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΚΑΣΚΕΜ. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για τον Ορισµό των ∆ιαιτητών θα συνεδριάζει κάθε Τετάρτη ή Πέμπτη και ώρα 18:00. Οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας είναι από την λήψη τους οριστικές.

Οι ∆ιαιτητές είναι υποχρεωµένοι να αποδέχονται τον ορισµό τους. Σε περίπτωση σοβαρής καθυστέρησης των Ορισµών ∆ιαιτητών στα Εθνικά Πρωταθλήµατα η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΚΑΣΚΕΜ. θα µεταφέρει µε ευθύνη του προέδρου
την συνεδρίαση την Παρασκευή κάθε εβδοµάδας.

Οι διαιτητές υποχρεούνται να ενηµερώνονται για τους ορισµούς από το site της Ένωσης κάθε Παρασκευή µεσηµέρι ή να επικοινωνούν µε τα γραφεία της ΕΚΑΣΚΕΜ ή τους υπεύθυνους των Συνδέσµων ∆ιαιτητών, για να ενηµερώνονται ποιους αγώνες ορίσθηκαν να διευθύνουν.

Από λήψεως της παρούσας παύει η γραµµατεία της Ένωσης να ενηµερώνει τους ∆ιαιτητές για τους αγώνες που διευθύνουν.

Οι ∆ιαιτητές είναι υποχρεωµένοι να βρίσκονται στο χώρο τέλεσης του αγώνα είκοσι λεπτά προ της ενάρξεώς του, αφού λάβουν γνώση του ορισµού τους από τον Σύνδεσµό τους ή από το site της Ένωσης.

Ο Α΄ ∆ιαιτητής του αγώνα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχει τα δελτία αθλητικής ταυτότητας των αθλητών-τριών των διαγωνιζοµένων οµάδων.

Ο Α΄ ∆ιαιτητής του αγώνα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχει αν οι δηλωµένοι αθλητές στο Φύλλο Αγώνα, είναι οι ίδιοι µε αυτούς που τα δελτία τους έλεγξε. Ειδικά στα ηλικιακά Πρωταθλήµατα Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων και Τουρνουά Μίνι πρέπει να γίνεται σχολαστικός έλεγχος και στο Φύλλο Αγώνα υποχρεωτικά δίπλα από το όνοµα του αθλητή θα πρέπει να αναγράφεται το έτος γεννήσεως του.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί Φύλλο Αγώνα, στο οποίο δεν αναγράφονται οι ηλικίες των αθλητών που συµµετέχουν ο ορισµένος Α΄ διαιτητής θα παραπέµπεται στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, η οποία υποχρεούται να του επιβάλλει την ποινή αποκλεισµού δέκα πέντε ηµερών.

Κατά την διάρκεια του ηµιχρόνου οι ∆ιαιτητές θα πρέπει να αποσύρονται στα αποδυτήριά τους. Μετά την λήξη του αγώνα θα αποχωρούν αµέσως από το γήπεδο και δεν θα εµπλέκονται σε συζητήσεις µε τα διαγωνιζόµενα σωµατεία όπως ορίζουν οι σχετικές οδηγίες της Ο∆ΚΕ.

Την επόµενη ηµέρα του αγώνα ο Α΄ ∆ιαιτητής , υποχρεούται να αποστείλει το Φύλλο Αγώνα στα γραφεία της ΕΚΑΣΚΕΜ, αν δεν υπάρχει ορισµένος Γυµνασίαρχος να το παραλάβει. ∆ιαιτητής που δεν θα αποστέλλει, το Φύλλο Αγώνα όπως προβλέπει η προηγούµενη παράγραφος θα παραπέµπεται στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας η οποία υποχρεούται να τους
επιβάλλει την ποινή αποκλεισµού δέκα πέντε ηµερών.

Σε περίπτωση που αναγράφεται οτιδήποτε στο Φύλλο Αγώνα θα συντάσσεται υποχρεωτικά και από τους δύο ∆ιαιτητές
έκθεση – αναφορά η οποία θα αποστέλλεται εντός σαράντα οκτώ ωρών στα γραφεία της ΕΚΑΣΚΕΜ.

Τα κωλύµατα των ∆ιαιτητών θα ανακοινώνονται εγγράφως µε επίσηµο έγγραφο των Συνδέσµων υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα κάθε Τετάρτη από 09:00 έως και 12:30,στο fax της Ένωσης (23310-29875) ή στο email (ekaskem@otenet.gr).

Αυτονόητο είναι ότι παύει κάθε επικοινωνία για κώλυµα οποιουδήποτε ∆ιαιτητή µε την Γραµµατεία της ΕΚΑΣΚΕΜ και µέλη της Κεντρικής Επιτροπή Διαιτησίας. Οι ∆ιαιτητές που δεν θα συµπεριλαµβάνονται στο προαναφερόµενο έγγραφο θα ορίζονται κατά την κρίση της Επιτροπής και είναι υποχρεωµένοι να αποδέχονται τον ορισµό τους.

Μετά τον ορισµό των ∆ιαιτητών ουδεµία αλλαγή ∆ιαιτητού επιτρέπεται.

∆ιαιτητής που δεν έχει δηλώσει κώλυµα και ενώ ορίσθηκε να διευθύνει αγώνα, δεν προσήλθε και ο συγκεκριµένος αγώνας αναβλήθηκε υπαιτιότητα του, θα καταλογίζονται εις βάρος του όλα τα έξοδα του αγώνα που αφορούν

 • Μετακινήσεις του Φιλοξενούµενου Συλλόγου
 • Αµοιβή – Ηµεραργία και Μετακίνηση του Συναδέλφου ∆ιαιτητή
 • Αµοιβές – Μετακινήσεις των Ορισµένων Κριτών του αγώνα
 • Αµοιβή – Μετακίνηση του Γυµνασιάρχου του αγώνα όπως ορίζεται από την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλιου της ΕΚΑΣΚΕΜ.

Με απόφαση της, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, δεν θα δέχεται πέραν των δύο κωλυµάτων στην διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου πλην των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης οι οποίες θα πρέπει να αιτιολογούνται µε τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΑΣΚΕΜ αποφάσισε οµόφωνα ότι δύναται ένα Σωµατείο να αιτηθεί την εξαίρεση ∆ιαιτητού από την διεύθυνση των αγώνων της οµάδος του, µόνο εγγράφως και πλήρως αιτιολογηµένη την απόφαση του Συλλόγου για την εξαίρεση του ∆ιαιτητού. Κατόπιν αυτή η αίτηση θα δίδεται στην αρµόδια για τον ορισµό Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας κατά την κρίση της οποίας και πάντα αν δεν συντρέχει λόγος για την εύρυθµη διεξαγωγή των αγώνων θα γίνεται αποδεκτή.

Άρθρο 10 – Κριτές

Οι Κριτές των αγώνων ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας της ΕΚΑΣΚΕΜ. Η Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας για τον Ορισµό των Κριτών θα συνεδριάζει κάθε Τετάρτη ή Πέμπτη.

Οι Κριτές υποχρεούνται να ενηµερώνονται για τους ορισµούς ή από το site της Ένωσης ή να επικοινωνούν µε τα γραφεία της ΕΚΑΣΚΕΜ, για να ενηµερώνονται σε ποιους αγώνες ορίσθηκαν.

Οι Κριτές είναι υποχρεωµένοι να βρίσκονται στο χώρο τέλεσης του αγώνα είκοσι λεπτά προ της ενάρξεώς του.

Τα κωλύµατα των Κριτών θα ανακοινώνονται εγγράφως µε επίσηµο έγγραφο των Συνδέσµων υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα, κάθε Τετάρτη από 09:00 έως και 12:30, στο fax της Ένωσης (23310-29875) ή στο email (ekaskem@otenet.gr).

Αυτονόητο είναι ότι παύει κάθε επικοινωνία για κώλυµα οποιουδήποτε Κριτή µε την Γραµµατεία της ΕΚΑΣΚΕΜ και µέλη των Επιτροπών.

Οι Κριτές που δεν θα συµπεριλαµβάνονται στο προαναφερόµενο έγγραφο θα ορίζονται κατά την κρίση της Επιτροπής και είναι υποχρεωµένοι να αποδέχονται τον ορισµό τους.

Άρθρο 11ο – Γυμνασίαρχοι

Οι Γυµνασίαρχοι των αγώνων ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας της ΕΚΑΣΚΕΜ.

Οι Γυµνασίαρχοι είναι υποχρεωµένοι να βρίσκονται στο χώρο τέλεσης του αγώνα είκοσι λεπτά προ της ενάρξεώς του.

Οι Γυµνασίαρχοι, υποχρεούνται την πρώτη ∆ευτέρα, µετά τον αγώνα να αποστείλουν στα γραφεία της ΕΚΑΣΚΕΜ το Φύλλο Αγώνα και µε fax (23310-29875) το ειδικό έντυπο, Αναφορά Γυμνασίαρχου το οποίο θα συµπληρώνουν αµέσως µετά από την λήξη του αγώνα στον οποίον ορίσθηκαν.

Άρθρο 12ο – Παρατηρητές Διαιτησίας

Οι Παρατηρητές ∆ιαιτησίας των αγώνων ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας της ΕΚΑΣΚΕΜ.

Οι Παρατηρητές ∆ιαιτησίας είναι υποχρεωµένοι να βρίσκονται στο χώρο τέλεσης του αγώνα είκοσι λεπτά προ της ενάρξεώς του.

Οι Παρατηρητές ∆ιαιτησίας, υποχρεούνται την πρώτη ∆ευτέρα, µετά τον αγώνα να αποστείλουν στα γραφεία της ΕΚΑΣΚΕΜ το Φύλλο Παρατήρησης των ∆ιαιτητών στο fax (23310-29875).

Άρθρο 13ο – Παρατηρητές Αγώνα

Οι Παρατηρητές των αγώνων ορίζονται από την Επιτροπή Πρωταθληµάτων της ΕΚΑΣΚΕΜ σύµφωνα µε την κρίση της.

Οι Παρατηρητές αγώνα είναι υποχρεωµένοι να βρίσκονται στο χώρο τέλεσης του αγώνα είκοσι λεπτά προ της ενάρξεώς του.

Οι Παρατηρητές Αγώνα, υποχρεούνται την πρώτη ∆ευτέρα, µετά τον αγώνα να αποστείλουν στα γραφεία της ΕΚΑΣΚΕΜ το Φύλλο Παρατήρησης στο fax (23310-29875).

Άρθρο 14ο – Ενστάσεις – Προσφυγές

Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρµογής Κανονισµών Παιδιάς, εκδικάζονται σε Α΄ και Β΄ βαθµό από τα προβλεπόµενα στον ισχύοντα Κανονισµό ∆ιαιτησίας Όργανα.

Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήµατος της ΕΚΑΣΚΕΜ.

Οι αποφάσεις της παραγράφου β΄ προσβάλλονται µε προσφυγή, ενώπιον του ΑΣΕΑ∆

Γενικά

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, τους Κανονισµούς της ΕΟΚ, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συµπλήρωση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβύλιο της ΕΚΑΣΚΕΜ.

Σε περίπτωση που τροποποιηθούν διατάξεις των Κανονισµών, µέχρι την έναρξη των πρωταθληµάτων θα ισχύσουν σε αυτά, εφόσον κοινοποιηθούν σαραντα οκτώ ώρες πριν την έναρξη των Πρωταθληµάτων στα δικαιούµενα συµµετοχής Σωµατεία.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This