Επιλογή Σελίδας

Ειδική Προκήρυξη Κυπέλλου Ανδρών ΕΚΑΣΚΕΜ Αγωνιστικής Περιόδου 2019/20

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόµου, των Κανονισµών και του Καταστατικού της ΕΟΚ, καθώς και των Γενικών Προκηρύξεων της ΕΟΚ & της ΕΚΑΣΚΕΜ, αγωνιστικής περιόδου 2019-20 προκηρύσσουμε το Κύπελλο Ανδρών της ΕΚΑΣΚΕΜ, αγωνιστικής περιόδου 2019/20 µε τους ακόλουθους όρους:

Άρθρο 1ο – Σωματεία Δικαιούμενα Συμμετοχής

Στο Κύπελλο Ανδρών, δικαιούνται να πάρουν µέρος οι εννέα οµάδες των παρακάτω Συλλόγων που δήλωσαν συµµέτοχή για την αγωνιστική περίοδο 2019-20, στο ειδικό έντυπο , οι οποίες χωρίστηκαν σε δύο οµίλους και είναι:

Α’ όμιλος

 • ΑΟΚ Βέροιας
 • ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς
 • ΑΣ Άθλος Αλεξάνδρειας
 • ΓΑΣ Αλεξάνδρειας
 • ΜΠΑΣ Εργόναθλος Πολυκάστρου

Β’ όμιλος

 • ΑΓΕ Πιερίας
 • ΑΚΕ Πιερίας
 • ΓΑΣ Βαφύρας
 • ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος

Άρθρο 2ο – Έναρξη Κυπέλλου

Η έναρξη του Πρωταθλήµατος ορίζεται για το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019.

Ο ορισµός των αγώνων θα γίνει από την Επιτροπή Πρωταθληµάτων της ΕΚΑΣΚΕΜ.

Άρθρο 3ο – Μπάλες Αγώνων

Στους αγώνες θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά δερµάτινες µπάλες.

Το γηπεδούχο Σωµατείο υποχρεούται να προµηθεύει την φιλοξενούµενη οµάδα για τις ανάγκες της προθέρµανσης των αθλητών µε δύο τουλάχιστον µπάλες, όµοιες µε αυτή που θα χρησιµοποιηθεί στον αγώνα.

Άρθρο 4ο – Υποχρεώσεις Αγωνιζόμενων Σωματείων

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των αγωνιζοµένων Σωµατείων καθορίζονται στις διατάξεις των Κανονισµών της ΕΟΚ. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συµµετοχή των Σωµατείων είναι υποχρεωτική.

Τα Σωµατεία είναι υποχρεωµένα στις φανέλες των αθλητών και αθλητριών να χρησιµοποιούν τους αριθµούς 0 µέχρι 99, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της FIBA.

Η σύνθεση της οµάδος αποτελείται από είκοσι ένα άτοµα (δεκαέξι θέσεις στην περιοχή του πάγκου διαθέσιµες για τα µέλη της οµάδας τα οποία αποτελούνται από τους αναπληρωµατικούς και το staff της οµάδας).

Η γηπεδούχος οµάδα εµφανίζεται µε ανοιχτόχρωµη εµφάνιση και κάθεται αριστερά της Γραµµατείας και η φιλοξενούµενη µε σκουρόχρωµη και κάθεται δεξιά της Γραµµατείας.

Στις εµφανίσεις επιτρέπονται τρεις διαφηµίσεις (µία εµπρός στην φανέλα, µία πίσω και µία στο σορτς εµπρός στο δεξί πόδι)

Είναι υποχρεωτική η παρουσία Ιατρών ή Εθελοντές Σαµαρείτες, Εθελοντές ∆ιασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στους αγώνες.

Άρθρο 5ο – Σύστημα Διεξαγωγής του Πρωταθλήματος

Γενικές Διατάξεις

Οι αγώνες του κυπέλλου θα διεξάγονται έως και τρεις φορές την εβδοµάδα και συγκεκριµένα τις ηµέρες Σάββατο, Κυριακή και Τετάρτη.

Το Σωµατείο που µετακινείται υποχρεούται να είναι εµπρόθεσµα και στην καθορισµένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα µε δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το µέσο µετακίνησης του.

Πρώτη φάση (Κανονική περίοδος)

Τα Σωµατεία που µετέχουν στους οµίλους του Πρωταθλήµατος, θα συναντηθούν µεταξύ τους ανά όµιλο µία φορά και σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα καταρτισθεί από την Επιτροπή Πρωταθληµάτων.

Final Four

Στο Final Four, θα πάρει µέρος η πρώτη και η δεύτερη οµάδα της βαθµολογίας του κάθε οµίλου της πρώτης φάσης (σύνολο τέσσερις) και οι αγώνες θα γίνουν σε ουδέτερο των οµάδων που θα συµµετάσχουν γήπεδο.

Ημιτελική Φάση Final Four
Α’ Ημιτελικός: 1ος Α’ Ομίλου – 2ος Β’ Ομίλου

Β’ Ημιτελικός 1ος Β’ Ομίλου – 2ος Α’ Ομίλου

Τελική Φάση Final Four
Μικρός Τελικός: Ηττημένοι Α’ – Β’ Ημιτελικού
Τελικός: Νικητές Α’ Β’ Ημιτελικού

Η νικήτρια οµάδα θα καταλάβει την 1η θέση και θα ανακηρυχθεί Κυπελλούχος Ανδρών της ΕΚΑΣΚΕΜ, η ηττηµένη θα καταλάβει την 2η θέση της τελικής βαθµολογικής κατάταξης του Κυπέλλου. Την 3η θέση καταλαµβάνει η νικήτρια οµάδα του µικρού τελικού.

Άρθρο 6ο – Γήπεδα Αγώνων

Τα γήπεδα που θα χρησιµοποιηθούν για τους αγώνες θα πρέπει να είναι:

 • Υποχρεωτικά κλειστά
 • Να έχουν χαρακτηρισθεί κατάλληλα
 • Να έχουν παραχωρηθεί εγγράφως για την περίοδο 2019-20
 • Να υπάρχει απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για την άδεια λειτουργίας του κλειστού γυµναστηρίου, αντίγραφο της οποίας πρέπει θα κατατεθεί στην ΕΚΑΣΚΕΜ προ της έναρξης του Πρωταθλήµατος.

Για να χαρακτηρισθεί ένα γήπεδο κατάλληλο για την τέλεση αγώνων πρέπει:

 • Ο κύριος αγωνιστικός χώρος αλλά και ο χώρος που τον περιβάλλει, θα πρέπει να είναι επίπεδος, χωρίς εδαφικές ανωµαλίες σκληρός και απαλλαγµένος από κάθε εµπόδιο και οιοδήποτε αντικείµενο, σταθερό και µετακινούµενο που είναι δυνατόν να προκαλέσει τραυµατισµό στους συµµετέχοντες στους αγώνες.
 • Η κατασκευή και οι διαστάσεις των πινάκων, πάχος της στεφάνης καθώς και τα δίκτυα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Παιδιάς.
 • Τα στηρίγµατα των πινάκων να είναι έτσι τοποθετηµένα ώστε ν΄ αποκλείεται ο τραυµατισµός των αθλουµένων.
 • Να διαθέτει πίνακα αποτελεσµάτων (ηλεκτρονικό ή χειροκίνητο), πίνακα 24’’ και πίνακα τζάµπωλ και επι πλέον το γηπεδούχο Σωµατείο υποχρεούται να έχει χρονόµετρο αγώνα χειρός- επιτραπέζιο και χρονόµετρο χειρός των 24’’.
 • Να υπάρχει πλήρες φαρµακείο για την προσφορά πρώτων βοηθειών
 • Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου να είναι σύµφωνες µε όσα ορίζουν οι Κανονισµοί Παιδιάς.
 • Η απόσταση των θεατών από τις πλάγιες γραµµές και των ορίων του αγωνιστικού χώρου, να είναι τουλάχιστον 2 µέτρα από τον περιβάλλοντα χώρο και ο αγωνιστικός χώρος να είναι περιφραγµένος.
 • Να υπάρχει τραπέζι για την Γραµµατεία του αγώνα, όπως επίσης και καθίσµατα για τους Κριτές, τον Γυµνασίαρχο, τον Παρατηρητή, τον Ιατρό του αγώνα και πάγκοι για τις δύο οµάδες(16 θέσεων για κάθε οµάδα). Το τραπέζι της Γραµµατείας και οι πάγκοι των αθλητών τονίζουµε ότι πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται απέναντι από τις κερκίδες των φιλάθλων.

Γήπεδο που κρίνεται ότι έχει ατέλειες, πρέπει να αποκαταστήσει τις ατέλειες αυτές µέσα σε πέντε ηµέρες αλλιώς αποβάλλει την ιδιότητα του γηπεδούχου για το διάστηµα που απαιτείται για την αποκατάσταση των ατελειών που έχουν διαπιστωθεί σύµφωνα µε την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής. Τα Σωµατεία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Ένωση την αποκατάσταση των ατελειών.

Στις περιπτώσεις που Σωµατείο στερείται την ιδιότητα του γηπεδούχου για οποιαδήποτε αιτία ή έχει κάποιο πρόβληµα µε το γήπεδο δεν δίνεται καµία αναβολή, αλλά οι αγώνες που θα έδινε στην έδρα του θα διεξάγονται σε γήπεδο που θα καθορίζεται από την ΕΚΑΣΚΕΜ.

Για την αντικανονικότητα του γηπέδου και για την δυνατότητα διεξαγωγής ενός αγώνα, ο µόνος αρµόδιος για ν’ αποφασίσει είναι ο Α΄ διαιτητής και τα Σωµατεία είναι υποχρεωµένα να συµµορφωθούν µε την σχετική απόφαση.

Οι διαιτητές υποχρεούνται µε έκθεσή τους προς την Επιτροπή Πρωταθληµάτων της ΕΚΑΣΚΕΜ να αναφέρουν κάθε αντικανονικότητα γηπέδου που θα διαπιστώσουν. Σε υποβολή δε ένστασης τους λόγους που οδήγησαν στην λήψη της απόφασης περί διεξαγωγής του αγώνα.

Σε περίπτωση που αποκλεισθεί γήπεδο ή δεν είναι δυνατόν να τελεσθεί αγώνας και αφού έχει γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Ένωση από το γηπεδούχο Σωµατείο (το αργότερο τρεις ηµέρες πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία τέλεσης), ο αγώνας θα καθοριστεί την ίδια ηµεροµηνία σε άλλο κλειστό γήπεδο που θα ορισθεί από αυτή.

Άρθρο 7ο – Δικαιούμενοι Συμμετοχής Αθλητές

Στα Πρωταθλήµατα δικαιούνται να πάρουν µέρος οι Αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόµου και του Άρθρου 36 των Κανονισµών της ΕΟΚ. Στο Φύλλο Αγώνα µπορούν να δηλωθούν και να συµµετάσχουν έως και δώδεκα αθλητές.

Άρθρο 8ο – Δελτία Ταυτότητας & Πιστοποίηση Υγείας Αθλητών

Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας Αθλητών-Αθλητριών, αναφέρεται στο Άρθρο 41 των Κανονισµών της ΕΟΚ. Η πιστοποίησης υγείας όλων των αθλητών-τριών ανεξαρτήτου ηλικίας από την αγωνιστική περίοδο 2018-19 και εφεξής, σύµφωνα µε το άρθρο µε το άρθρο 16 του ν.4479/2017 και την ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Υφυπουργού Πολιτισµού (ΦΕΚ 3254Β 8/8/18)

Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας , είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την συµµετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

Η κάρτα αυτή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται µε το δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.

Προσκοµίζεται υποχρεωτικά στην Γραµµατεία η στον αρµόδιο ∆ιαιτητή και είναι βασική προϋπόθεση συµµετοχής στον αγώνα.

Η κάρτα Υγείας του αθλητή θεωρείται από ιατρούς µονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, Νοµαρχιακών, Περιφερειακών η Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων , υγειονοµικών στρατιωτικών µονάδων η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων Κεντρικής Μακεδονίας από ιατρούς έχοντας οποιαδήποτε σχέση µε το ∆ηµόσιο η µε ΝΠ∆∆, καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τοµέα, κατέχοντες την καρδιολογική ιδιότητα.

Η αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης των δελτίων που εκδίδει η ΕΟΚ παραµένει σε ισχύ ως απαραίτητο στοιχείο πιστοποίησης των αθλητών που έχουν δικαίωµα συµµετοχής για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο , χωρίς να χρήζει πλέον ιατρικής θεώρησης.

Άρθρο 9ο – Αναβολή Αγώνων

Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 50 των Κανονισµών της ΕΟΚ.

Άρθρο 10ο – Ενστάσεις & Προσφυγές

Οι Ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρο 13 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΚΑΣΚΕΜ και πρέπει να βεβαιωθούν µε έγγραφο (υποστήριξη ενστάσεως), µέσα σε σαράντα οχτώ ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο των €50,00.

Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρµογής Κανονισµών Παιδιάς, εκδικάζονται σε Α΄ και Β΄ βαθµό από τα προβλεπόµενα στον ισχύοντα Κανονισµό ∆ιαιτησίας Όργανα.

Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήµατος της ΕΚΑΣΚΕΜ.

Οι αποφάσεις της παραγράφου β΄ προσβάλλονται µε προσφυγή, ενώπιον του ΑΣΕΑ∆.

Τα Σωµατεία που µετέχουν στο Πρωτάθληµα, καθώς και οι αθλητές τους, συµφωνούν αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρµόδια για την επίλυση των πάσης φύσεως διαφορών που θα προκύψουν µεταξύ τους και που έχουν σχέση µε την εφαρµογή και ερµηνεία των Νόµων που ισχύουν, του Καταστατικού της ΕΚΑΣΚΕΜ, των προκηρύξεων της ΕΚΑΣΚΕΜ και των Κανονισµών της ΕΟΚ, µε βάση τους οποίους διεξάγονται τα διάφορα Πρωταθλήµατα και αποτελούν σύµβαση µεταξύ ΕΚΑΣΚΕΜ, Σωµατείων και αθλητών µόνο τα ∆ιοικητικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές και απαγορεύεται ρητά κάθε προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια.

Σε περίπτωση που Σωµατείο προσφύγει στα Πολιτικά ∆ικαστήρια, για θέµα ερµηνείας των Κανονισµών ή της παρούσης μηδενιζεται για όλους τους υπόλοιπους αγώνες του Πρωταθλήµατος για το οποίο έγινε προσφυγή και αποκλείεται από όλα τα Πρωταθλήµατα, της επόµενης αγωνιστικής περιόδου, στα οποία δικαιούται να συµµετάσχει.

Άρθρο 11ο – Παραπτώματα & Κυρώσεις

Τα Σωµατεία που αγωνίζονται υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τους κανονισµούς της ΕΟΚ και την Γενική Προκήρυξη της ΕΚΑΣΚΕΜ, οι δε διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και αθλητές των Σωµατείων, καθώς και οι προπονητές, κώουτς, στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα Αθλητικό Νόµο και από τον Κανονισµό της ΕΟΚ καθώς και από τις διατάξεις που ισχύουν των υπολοίπων κανονισµών (πειθαρχικό δίκαιο κ.λ.π.) και την Γενική προκήρυξη της ΕΚΑΣΚΕΜ.

Άρθρο 12ο – Βαθμολογία – Κατάταξη Ομάδων

Βαθμολογία

Για τη βαθµολογία των Σωµατείων ισχύουν όσα ορίζει το Αρθρο 47 των κανονισµών της ΕΟΚ (2 βαθµοί για τη νίκη, 1 βαθµός για την ήττα – συµπεριλαµβανοµένου και του αγώνα που χάθηκε από οµάδα που απέµεινε µε λιγότερους-ες των δύο παικτών-τριών / άρθρο 21Κανονισµών Παιδιάς – και 0 βαθµοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).

Κατάταξη

Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ.2, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 46, παράγραφος 3γ και παραγραφος 4.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας:

 • Αν οι οµάδες που ισοβαθµούν είναι δύο, τότε λαµβάνονται υπόψη οι βαθµοί από τους µεταξύ τους αγώνες (νίκες – ήττες – µηδενισµοί). Αν οι οµάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθµών, τότε λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους µεταξύ τους αγώνες.
 • Αν συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται υπόψη o συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όµιλο που συµµετείχαν.
 • Αν οι οµάδες που ισοβαθµούν είναι περισσότερες από δύο, τότε καταρτίζεται βαθµολογικός πίνακας µε τους βαθµούς που συγκέντρωσαν, οι οµάδες που ισοβαθµούν, στους µεταξύ τους αγώνες και µε βάση το πίνακα αυτό γίνεται η µεταξύ τους κατάταξη.
 • Αν όµως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθµία, τότε για τις οµάδες που συνεχίζουν να ισοβαθµούν, λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους µεταξύ τους αγώνες.
 • Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται υπόψη o συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όµιλο που συµµετείχαν.
 • Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθµίας και αφού µετά την εφαρµογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθµία περιοριστεί µόνο σε δύο οµάδες, τότε αυτόµατα εφαρµόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β. Αν η ισοβαθµία αφορά σε περισσότερες των δύο οµάδων, τότε επαναλαµβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ.

Ο συντελεστής πόντων (Goal average) υπολογίζεται με διαίρεση των πόντων που πέτυχε η ομάδα με τους πόντους που δέχθηκε.

∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 47 παράγραφος 2η (όπως αυτή τροποποιήθηκε), τα αποτελέσµατα των αγώνων που έδωσε Οµάδα που υποβιβάστηκε, λόγω µη προσέλευσης σε δύο αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια του Πρωταθλήµατος, εφόσον συνέβη πριν από την συµπλήρωση του Α΄ Γύρου του οικείου Πρωταθλήµατος δεν λαµβάνονται υπόψη στην διαµόρφωση του γενικού βαθµολογικού πίνακα της περιόδου.

Αντιθέτως εφόσον η αποχώρηση συντελεστεί κατά την διάρκεια του Β΄ Γύρου τα αποτελέσµατα των αγώνων του Α΄ γύρου παραµένουν ισχυρά και λαµβάνονται υπόψη στην διαµόρφωση του γενικού βαθµολογικού πίνακα της περιόδου. Η ανωτέρα ρύθµιση εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που οι οµάδες δεν προσήλθαν να αγωνιστούν ή τιµωρήθηκαν µε µηδενισµό σε δύο αγώνες τηρουµένης της κατά τα άνω διάκρισης του χρονικού σηµείου κατά το οποίο συντελευτήκαν οι παραβάσεις.

Άρθρο 13ο – Οικονομικοί Όροι

Έξοδα Διαιτησίας

Σε κάθε ∆ιαιτητή θα καταβάλλονται για την κάθε συνάντηση €15,00.

Σε κάθε ∆ιαιτητή που µετακινείται θα καταβάλλονται επιπλέον τα έξοδα µετακινήσεως και ηµεραργίας.

Η αµοιβή η µετακίνηση – ηµεραργία των διαιτητών θα καταβάλλεται πριν την έναρξη του αγώνα εξ ηµισείας των διαγωνιζοµένων σωµατείων (γηπεδούχος & φιλοξενούµενος).

Έξοδα Κριτών

Τα οδοιπορικά Κριτών – Βοηθών ∆ιαιτητών ( €10,00 έκαστος +€0,20/χλµ), θα επιβαρύνουν και τα δύο σωµατεία που συµµετέχουν εξ ηµισείας και θα δίνονται προ της ενάρξεως του προγραµµατισµένου αγώνα.

Τα έξοδα ∆ιαιτητών – Κριτών – Βοηθών – Γυµνασιαρχών – Ιατρών των αγώνων που θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα επίσης επιβαρύνουν τα σωµατεία που συµµετέχουν εξ ηµισείας Σε περίπτωση που τα έξοδα των αγώνων δεν καταβληθούν από τα διαγωνιζόµενα Σωµατεία (γηπεδούχος & φιλοξενούµενος) , τότε αυτός που δεν καταβάλλει το αντίτιµο μηδενίζεται.

Ηµέρα Παρασκευή µεσηµέρι κάθε εβδοµάδος και µετά από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΚΑΣΚΕΜ θα ανακοινώνεται στο site της ΕΚΑΣΚΕΜ, το ακριβές αντίτιµο του κάθε ∆ιαιτητή ανά αγώνα και οι Σύλλογοι καθώς και οι επίσηµοι ορισµένοι ∆ιαιτητές – Κριτές θα µπορούν να ενηµερώνονται για το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί σε κάθε αγώνα. Το ποσό που θα ανακοινώνεται θα είναι το συνολικό από το οποίο το µισό θα δίδεται από το γηπεδούχο σωµατείο ενώ το άλλο µισό από το φιλοξενούµενο.

Έξοδα Γυμνασίαρχων

Οι Μετακινήσεις και Αποζηµιώσεις των Γυµνασιάρχων, θα καταβάλλεται πριν την έναρξη του αγώνα εξ ηµισείας των διαγωνιζοµένων σωµατείων (γηπεδούχος & φιλοξενούµενος) ως εξής:

 • Αποζηµίωση Γυµνασιαρχών €10,00.
 • Η χιλιοµετρική αποζηµίωση Γυµνασιαρχών €0,20/χλµ.

Σε περίπτωση µη καταβολής της αµοιβής προ της ενάρξεως του αγώνα, αυτός δεν θα διεξάγεται και ο αγώνας θα κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούµενου Σωµατείου µε σκορ 20-0 Τα έξοδα Γυµνασιάρχου των αγώνων που θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα επιβαρύνουν εξ ηµισείας και τα δύο σωµατεία που συµµετέχουν

Έξοδα Παρατηρητών

Οι Μετακινήσεις και Αποζηµιώσεις των Παρατηρητών, θα καταβάλλονται από την ΕΚΑΣΚΕΜ ως εξής:

 • Αποζηµίωση Παρατηρητών €10,00.
 • Η χιλιοµετρική αποζηµίωση Παρατηρητών €0,20/χλµ.

Άρθρο 14ο – Δελτία Ταυτότητας Αθλητών

Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας Αθλητών, αναφέρεται στο Άρθρο 41 των Κανονισµών της ΕΟΚ, πλην του χρόνου ισχύος των ∆ελτίων Υγείας τους, που εφαρµογή έχει το άρθρο 33-παρ.9 του Ν.2725/1999 (ισχύς ενός έτους).

Άρθρο 15ο – Έπαθλα & Βραβεία

Στην Κυπελλούχο οµάδα θ’ απονεµηθεί Κύπελλο µε δίπλωµα και στους αθλητές – συνοδούς του Συλλόγου δεκατέσσερα διπλώµατα µε µετάλλια.

Στους αθλητές συνοδούς της φιναλίστ του Κυπέλλου θα απονεµηθούν δεκατέσσερα διπλώµατα µε µετάλλια.

Στους αθλητές συνοδούς της νικήτριας οµάδας του µικρού τελικού θα απονεµηθούν δεκατέσσερα διπλώµατα µε µετάλλια.

Στους ∆ιαιτητές του Τελικού θα απονεµηθούν ειδικά αναµνηστικά.

Στον MVP του τελικού θα απονεµηθεί ειδικό αναµνηστικό.

Γενικά

Το γηπεδούχο Σωµατείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλό του (φιλοξενούµενο), για την µαγνητοσκόπηση του αγώνα µέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Για κάθε θέµα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Πρωταθλήµατος και που δεν προβλέπεται από τους Κανονισµούς της ΕΟΚ, την Γενική Προκήρυξη και την παρούσα καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΑΣΚΕΜ.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This