Επιλογή Σελίδας

Ο  ΣΦΚ. Πιερικός καλεί όλα τα τακτικά καθώς και επίτιμα μέλη του συλλόγου στην Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση, οικονομικού έτους 2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:30 στο Συνεδριακό και Πνευματικό Κέντρο Κατερίνης Εκάβη.

Θέματα Ημερήσιας:

  • Έγκριση Απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος.
  • Έγκριση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2019.
  • Έγκριση προϋπολογισμού για το Ά εξάμηνο 2020.

Θέματα εκτός Ημερήσιας που τυχόν προκύψουν ή κατατεθούν προς συζήτηση, αρμόδιο όργανο για την έγκριση τους είναι η Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 και τις παραγράφους 2 & 3 του από 31 Οκτωβρίου 2008 καταστατικού του συλλόγου σε περίπτωση μη απαρτίας  η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 4 Μαρτίου 2020 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών.

Με εκτίμηση
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
ΣΦΚ Πιερικός

Pin It on Pinterest

Shares
Share This