Επιλογή Σελίδας

Οι διπλωματούχοι προπονητές με ταυτότητα UEFA/ΕΠΟ δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, εκτός αυτήν του προπονητή.

Προπονητής με δίπλωμα UEFA/ΕΠΟ, που εκτελεί καθήκοντα προπονητή και κατά την διάρκεια ενός αγώνα δεν παρευρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του ενώ είναι δηλωμένος στο φύλλο αγώνα τιμωρείται μετά από παραπομπή του στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή με ανάκληση του δελτίου πιστοποίησης (εισόδου στην Τεχνική Επιτροπή) και της ταυτότητας τριετίας για τουλάχιστον έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από δύο (2.000,00) έως οκτώ (8.000,00) χιλιάδων ευρώ.

Προπονητής ποδοσφαίρου UEFA/Ε.Π.Ο. δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί καθήκοντα προπονητή ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σωματεία, έστω και χωρίς αμοιβή, με εξαίρεση την δυνατότητα να είναι προπονητής σε μία αντρική ομάδα ενός ερασιτεχνικού σωματείου και ταυτόχρονα προπονητής σε τμήματα υποδομών-ακαδημίας του ίδιου σωματείου ή στις μεικτές ομάδες μίας Ενώσεως.

Προπονητής με δίπλωμα UEFA/ΕΠΟ, που εκτελεί καθήκοντα προπονητή ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα Σωματεία έστω και χωρίς αμοιβή τιμωρείται μετά από παραπομπή του στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή με ανάκληση του δελτίου πιστοποίησης (εισόδου στην Τεχνική Επιτροπή) και της ταυτότητας τριετίας για τουλάχιστον έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από δύο (2.000,00) έως οκτώ (8.000,00) χιλιάδων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, εφόσον υπάρξει λύση της συνεργασίας ενός Προπονητή / Βοηθού Προπονητή με Σωματείο/ΠΑΕ, θα πρέπει να κατατίθενται, εντός τριών (3) ημερών, στην Ε.Π.Ο. (στο τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών της Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης Ε.Π.Ο. / ηλεκτρονική διεύθυνση: proponites@epo.gr) ή στην Ε.Π.Σ.: – Επιστολή / Δήλωση θεωρημένη του Σωματείου/ΠΑΕ περί λύσης της συνεργασίας, με αριθμό πρωτοκόλλου / ημερομηνία. – Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης ή η Καταγγελία της σύμβασης [12] γ) Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου Εφόσον, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, λάβει χώρα αντικατάσταση και πρόσληψη νέου Προπονητή (σημ.: εξαιρούνται οι ιδιότητες Βοηθού Προπονητή / Προπονητή Τερματοφυλάκων / Προπονητή Φυσικής Κατάστασης), δεν είναι δυνατή η έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης στο νέο Προπονητή, αν δεν έχει προηγηθεί η διαδικασία αναγγελίας της διακοπής της συνεργασίας κατά τα οριζόμενα στην ως άνω υποπερίπτωση β’.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου, είναι η έκδοση ταυτότητας τριετίας σε ισχύ και η εγγραφή τους ως μελών σε αναγνωρισμένους Συνδέσμους προπονητών

πηγή: metrosport.gr

Pin It on Pinterest

Shares
Share This