Επιλογή Σελίδας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης  Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από την υπ. αρ. 5 / 15-01-18 απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του στις 23 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:30 στα γραφεία του Συνδέσμου στην οδό Κρέσνας 28 με τα παρακάτω θέματα.

  1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
  2. Εκλογή Δύο (2) πρακτικογράφων
  3. Διοικητικός απολογισμός 2017
  4. Οικονομικός απολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ε.Ε.   2017
  5. Διάφορα θέματα
  6. Προτάσεις για την επικείμενη αλλαγή του Εσωτερικού Κανονισμού της Ο.Δ.Κ.Ε.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την  ίδια μέρα , στις 20.30 ώρα, με τα ίδια θέματα, και στον ίδιο χώρο.

Η παρουσία όλων των μελών είναι υποχρεωτική

-Ο-                                                                                -Ο-
Πρόεδρος                                                                 Γεν. Γραμματέας
Ταρενίδης Κωνσταντίνος                                            Σταύρος Ευφραιμίδης

Pin It on Pinterest

Shares
Share This