Επιλογή Σελίδας

Ο Αθλητικός Ψυχολόγος, Γιάννης Ζαρώτης, προτείνει τρόπους, ώστε γονείς και προπονητές να βοηθήσουν τους αθλητές να διαχειριστούν την απογοήτευση τους. Διαβάστε αναλυτικά την καθοδήγηση και τις πρακτικές υποστήριξης, που χρειάζεται σε μια τέτοια ιδιάζουσα συνθήκη ο αθλητής.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Οφέλη

 • Συζητήστε μαζί τους για το τι αποκόμισαν ως εμπειρία
 • Διδάξτε τους την δυνατότητα να αξιοποιούν την απογοήτευση για τη βελτίωσή τους
 • Κάντε απολογισμών θετικών και προς βελτίωση στοιχείων σε όλους τους τομείς προετοιμασίας τους

Στόχοι

 • Στον αθλητισμό δεν μπορείς να κερδίζεις πάντα. Δείξτε τους τον τρόπο να θέτουν στόχους για να βελτιωθούν και να ξεπερνούν μια αποτυχία

Υποστήριξη

 • Προπονητής σημαίνει να διαχειρίζεσαι σωστά τους αθλητές
 • Οι αθλητές θα αναζητήσουν σε εσάς αποδοχή και συναισθηματική υποστήριξη
 • Μείνετε ήρεμοι και θετικοί
 • Η συναισθηματική φόρτιση των αθλητών σε μεγαλύτερο βαθμό, δεν θα βοηθήσει 
 • Έχετε επίγνωση των όσων πρόκειται να πείτε
 • Δώστε τους ανατροφοδότηση για τη βελτίωσή τους

ΓΟΝΕΙΣ

Καθοδήγηση

 • Βοηθήστε τους στην υιοθέτηση της κατάλληλης συμπεριφοράς
 • Μην προσπαθείτε να απορροφήσετε όλη την απογοήτευσή τους εσείς
 • Διδάξτε τους την επίλυση προβλημάτων και τη διαχείριση καταστάσεων σε περιπτώσεις αποτυχίας

Έλεγχος

 • Ελέγξτε τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις σας
 • Θυμηθείτε ότι οι αθλητές δίνουν μεγάλη σημασία στη γλώσσα του σώματος και τις αντιδράσεις σας
 • Είσαστε εκεί για να βοηθήσετε τον αθλητή και όχι να τον επικρίνετε

Ανατροφοδότηση

 • Μην προσβάλλετε τον αθλητή, δείξτε υποστήριξη και κατανόηση. Και ο ίδιος δεν ήθελε να χάσει….!
 • Οι τεχνικές διορθώσεις είναι δουλειά του προπονητή!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This