Επιλογή Σελίδας

Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας Ανδρών της ΕΚΑΣΚΕΜ Αγωνιστικής Περιόδου 2019/20

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόµου, των Κανονισμών και του Καταστατικού της ΕΟΚ, καθώς και των Γενικών Προκηρύξεων της ΕΟΚ & της ΕΚΑΣΚΕΜ, αγωνιστικής περιόδου 2019/20 προκηρύσσουμε το Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας Ανδρών της ΕΚΑΣΚΕΜ, αγωνιστικής περιόδου 2019/20, µε τους ακόλουθους όρους:

Άρθρο 1ο – Σωματεία Δικαιούμενα Συμμετοχής

Στο Πρωτάθλημα της ‘ Κατηγορίας Ανδρών δικαιούνται να πάρουν µέρος οι παρακάτω δώδεκα οµάδες των Συλλόγων που δήλωσαν συµµετοχή για την αγωνιστική περίοδο 2019/20, στο ειδικό έντυπο και είναι:

 • ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος
 • ΓΑΣ Αλεξάνδρεια
 • ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας
 • ΑΟΚ Αιγινιακός
 • ΑΣ Άθλος Αλεξάνδρειας
 • ΑΓΕ Πιερίας
 • ΑΣ ΚουΠα Κιλκίς
 • ΓΑΣ Βαφύρας Δίου
 • ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών
 • ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα
 • ΑΟΚ Βέροιας
 • ΓΑΣΠ Πάνθηρες

Άρθρο 2ο – Έναρξη Πρωταθλήματος και Κλήρωση Αγώνων

Η έναρξη του Πρωταθλήµατος ορίζεται για το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019. Η κλήρωση των αγώνων του πρωταθλήµατος θα γίνει στα γραφεία της ΕΚΑΣΚΕΜ την Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2019, και ώρα 19:00

Άρθρο 3ο – Μπάλες Αγώνων

Στους αγώνες θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά δερµάτινες µπάλες. Το γηπεδούχο Σωµατείο υποχρεούται να προµηθεύει την φιλοξενούµενη οµάδα για τις ανάγκες της προθέρµανσης των αθλητών µε δύο τουλάχιστον µπάλες, όµοιες µε αυτή που θα χρησιµοποιηθεί στον αγώνα.

Άρθρο 4ο – Σύστημα Διεξαγωγής Πρωταθλήματος

Οι αγώνες του Πρωταθλήµατος θα διεξάγονται κατά βάση µία φορά την εβδοµάδα ηµέρα Σάββατο ή και άλλη ηµέρα, εφ’ όσον δε παραστεί ανάγκη και δεύτερη φορά την εβδοµάδα για την έγκαιρη περάτωση του
Πρωταθλήµατος.

Το Σωµατείο που µετακινείται υποχρεούται να είναι εµπρόθεσµα και στην καθορισµένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα, µε δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το µέσο µετακίνησης του.

Κανονική Περίοδος (Έναρξη 29.09.2019 – Λήξη 01.12.2019)

Τα Σωµατεία που µετέχουν στο Πρωτάθληµα θα συναντηθούν µεταξύ τους δύο φορές και σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα καταρτισθεί.

Μετά το τέλος της κανονικής περιόδου θα διεξαχθούν αγώνες play offs µεταξύ των οµάδων που βαθµολογικά κατετάγησαν στην 1η έως και την 4η θέση

Play Offs

Α’ Φάση

Στη Φάση αυτή των Play Offs του πρωταθλήµατος θα συµµετέχουν οι οµάδες οι οποίες µετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήµατος και σύµφωνα µε την βαθµολογία την οποία συγκέντρωσαν κατετάγησαν στις θέσεις 1 έως 4 του βαθµολογικού πίνακα. Οι οµάδες θα αγωνιστούν µεταξύ τους σε ζευγάρια ως εξής:

 • Ζευγάρι Α: Ο τέταρτος µε τον πρώτο της βαθµολογίας της κανονικής περιόδου
 • Ζευγάρι Β: Ο δεύτερος µε τον τρίτο της βαθµολογίας της κανονικής περιόδου

Νικήτριες αυτής της φάσης αναδεικνύονται οι οµάδες οι οποίες θα επιτύχουν δύο νίκες επί των αντιπάλων τους στους µεταξύ τους αγώνες.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της οµάδας η οποία θα έχει καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας µετά τη λήξη της Κανονικής Περιόδου και ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα του
αντιπάλου της. Σε περίπτωση που χρειασθεί και τρίτος αγώνας αυτός θα γίνει στην έδρα της οµάδας η οποία κατά τη λήξη της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήµατος είχε καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας.

Β’ Φάση

Στην Φάση αυτή των Play Offs του Πρωταθλήµατος:

 • Οι νικητές των συναντήσεων της Α’ Φάσης των Play Offs θα αγωνισθούν µεταξύ τους. Νικήτρια αυτής της Φάσης θα είναι η οµάδα που θα πραγµατοποιήσει δύο νίκες επί του αντιπάλου της. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της οµάδος η οποία θα έχει καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας µετά τη λήξη της Κανονικής Περιόδου και ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα του
  αντιπάλου της. Σε περίπτωση που χρειασθεί και τρίτος αγώνας αυτός θα γίνει στην έδρα της οµάδας η οποία κατά τη λήξη της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήµατος είχε καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας. Η νικήτρια οµάδα θα καταλάβει την 1η θέση και θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια της Β’ Κατηγορίας Ανδρών της ΕΚΑΣΚΕΜ, η ηττηµένη θα καταλάβει τη 2η θέση της τελικής βαθµολογικής κατάταξης του Πρωταθλήµατος.
 • Οι ηττηµένοι των συναντήσεων της Α’ Φάσης των Play Offs θα αγωνισθούν µεταξύ τους. Νικήτρια αυτής της Φάσης θα είναι η οµάδα που θα πραγµατοποίηση δύο νίκες επί του αντιπάλου της. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της οµάδος η οποία θα έχει καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας µετά τη λήξη της Κανονικής Περιόδου και ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα του
  αντιπάλου της. Σε περίπτωση που χρειασθεί και τρίτος αγώνας αυτός θα γίνει στην έδρα της οµάδας η οποία κατά τη λήξη της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήµατος είχε καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας. Η νικήτρια οµάδα θα καταλάβει την 3η θέση και η ηττηµένη θα καταλάβει την 4η θέση της τελικής βαθµολογικής κατάταξης του Πρωταθλήµατος.

Άρθρο 5ο – Γήπεδα Αγώνων

Τα γήπεδα που θα χρησιµοποιηθούν για τους αγώνες θα πρέπει να είναι:

 • Υποχρεωτικά κλειστά
 • Να έχουν χαρακτηρισθεί κατάλληλα
 • Να έχουν παραχωρηθεί εγγράφως για την περίοδο 2019/20
 • Να υπάρχει απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για την άδεια λειτουργίας του Κλειστού Γυµναστηρίου, αντίγραφο της οποίας πρέπει θα κατατεθεί στην ΕΚΑΣΚΕΜ προ της έναρξης του Πρωταθλήµατος.

Γήπεδο που κρίνεται ότι έχει ατέλειες, πρέπει να αποκαταστήσει τις ατέλειες αυτές µέσα σε πέντε ηµέρες αλλιώς αποβάλλει την ιδιότητα του γηπεδούχου για το διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση των ατελειών που έχουν διαπιστωθεί σύµφωνα µε την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής. Τα Σωµατεία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Ένωση την αποκατάσταση των ατελειών.

Στις περιπτώσεις που Σωµατείο στερείται την ιδιότητα του γηπεδούχου για οποιαδήποτε αιτία ή έχει κάποιο πρόβληµα µε το γήπεδο δεν δίνεται καµία αναβολή, αλλά οι αγώνες που θα έδινε στην έδρα του θα διεξάγονται σε γήπεδο που θα καθορίζεται από την ΕΚΑΣΚΕΜ.

Για την αντικανονικότητα του γηπέδου και για την δυνατότητα διεξαγωγής ενός αγώνα, ο µόνος αρµόδιος για ν’ αποφασίσει είναι ο Α΄ διαιτητής και τα Σωµατεία είναι υποχρεωµένα να συµµορφωθούν µε την σχετική απόφαση.

Οι διαιτητές υποχρεούνται µε έκθεσή τους προς την Επιτροπή Πρωταθληµάτων της ΕΚΑΣΚΕΜ να αναφέρουν κάθε αντικανονικότητα γηπέδου που θα διαπιστώσουν. Σε υποβολή δε ένστασης τους λόγους που οδήγησαν στην λήψη της απόφασης περί διεξαγωγής του αγώνα.

Σε περίπτωση που αποκλεισθεί γήπεδο ή δεν είναι δυνατόν να τελεσθεί αγώνας και αφού έχει γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Ένωση από το γηπεδούχο Σωµατείο (το αργότερο τρεις ηµέρες πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία τέλεσης), ο αγώνας θα καθοριστεί την ίδια ηµεροµηνία σε άλλο κλειστό γήπεδο που θα ορισθεί από αυτή.

Άρθρο 6ο – Δελτία Ταυτότητας, Δικαιούμενες Συμμετοχής & Πιστοποίηση Υγείας Αθλητών

Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας Αθλητών, αναφέρεται στο Άρθρο 41 των Κανονισµών της ΕΟΚ.

Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας, είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την συµµετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

Η κάρτα αυτή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται µε το δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.

Προσκοµίζεται υποχρεωτικά στην Γραµµατεία η στον αρµόδιο ∆ιαιτητή και είναι βασική προϋπόθεση συµµετοχής στον αγώνα.

Η κάρτα Υγείας του αθλητή θεωρείται από ιατρούς µονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, Νοµαρχιακών, Περιφερειακών η Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων , υγειονοµικών στρατιωτικών µονάδων ή από ιατρούς έχοντας οποιαδήποτε σχέση µε το ∆ηµόσιο ή µε ΝΠ∆∆, καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τοµέα, κατέχοντες την καρδιολογική ιδιότητα.

Η αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης των δελτίων που εκδίδει η ΕΟΚ παραµένει σε ισχύ ως απαραίτητο στοιχείο πιστοποίησης των αθλητών που έχουν δικαίωµα συµµετοχής για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο , χωρίς να χρήζει πλέον ιατρικής θεώρησης.

Άρθρο 7ο – Αναβολή Αγώνων

Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 50 των Κανονισµών της ΕΟΚ.

Άρθρο 8ο – Ενστάσεις & Προσφυγές

Οι Ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρο 13 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΚΑΣΚΕΜ και πρέπει να βεβαιωθούν µε έγγραφο (υποστήριξη ενστάσεως), µέσα σε σαράντα οχτώ ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο των €50,00.

Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρµογής Κανονισµών Παιδιάς, εκδικάζονται σε Α’ και Β’ βαθµό από τα προβλεπόµενα στον ισχύοντα Κανονισµό ∆ιαιτησίας Όργανα.

Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήµατος της ΕΚΑΣΚΕΜ.

Οι αποφάσεις της παραγράφου β’ προσβάλλονται µε προσφυγή, ενώπιον του ΑΣΕΑ∆.

Τα Σωµατεία που µετέχουν στο Πρωτάθληµα, καθώς και οι αθλητές τους, συµφωνούν αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρµόδια για την επίλυση των πάσης φύσεως διαφορών που θα προκύψουν µεταξύ τους και που έχουν σχέση µε την εφαρµογή και ερµηνεία των Νόµων που ισχύουν, του Καταστατικού της ΕΚΑΣΚΕΜ, των προκηρύξεων της ΕΚΑΣΚΕΜ και των Κανονισµών της ΕΟΚ, µε βάση τους οποίους διεξάγονται τα διάφορα Πρωταθλήµατα και αποτελούν σύµβαση µεταξύ ΕΚΑΣΚΕΜ, Σωµατείων και αθλητών µόνο τα ∆ιοικητικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές και απαγορεύετε ρητά κάθε προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια.

Σε περίπτωση που Σωµατείο προσφύγει στα Πολιτικά ∆ικαστήρια, για θέµα ερµηνείας των Κανονισµών ή της παρούσης μηδενίζεται για όλους τους υπόλοιπους αγώνες του Πρωταθλήµατος για το οποίο έγινε προσφυγή και αποκλείεται από όλα τα Πρωταθλήµατα, της επόµενης αγωνιστικής περιόδου, στα οποία δικαιούται να συµµετάσχει.

Άρθρο 9ο – Παραπτώματα & Κυρώσεις

Τα Σωµατεία που αγωνίζονται υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τους κανονισµούς της ΕΟΚ και την Γενική Προκήρυξη της ΕΚΑΣΚΕΜ, οι δε διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και αθλήτριες των Σωµατείων, καθώς και οι προπονητές, κόουτς, στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα Αθλητικό Νόµο και από τον Κανονισµό της ΕΟΚ καθώς και από τις διατάξεις που ισχύουν των υπολοίπων κανονισµών (πειθαρχικό δίκαιο κλπ) και την Γενική Προκήρυξη της ΕΚΑΣΚΕΜ.

Άρθρο 10ο – Βαθμολογία & Κατάταξη Ομάδων

Για τη βαθµολογία των Σωµατείων ισχύουν όσα ορίζει το Αρθρο 47 των κανονισµών της ΕΟΚ (2 βαθµοί για τη νίκη, 1 βαθµός για την ήττα – συµπεριλαµβανοµένου και του αγώνα που χάθηκε από οµάδα που απέµεινε µε λιγότερες των δύο παικτριών / άρθρο 21 Κανονισµών Παιδιάς – και 0 βαθµοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).

Κατάταξη

Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ. 2, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 3γ και παρ. 4.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας:

 • Αν οι οµάδες που ισοβαθµούν είναι δύο, τότε λαµβάνονται υπόψη οι βαθµοί από τους µεταξύ τους αγώνες (νίκες – ήττες – µηδενισµοί).
  • Αν οι οµάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθµών, τότε λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους µεταξύ τους αγώνες.
  • Αν συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται υπόψη o συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όµιλο που συµµετείχαν.
 • Αν οι οµάδες που ισοβαθµούν είναι περισσότερες από δύο, τότε καταρτίζεται βαθµολογικός πίνακας µε τους βαθµούς που συγκέντρωσαν, οι οµάδες που ισοβαθµούν, στους µεταξύ τους αγώνες και µε βάση το πίνακα αυτό γίνεται η µεταξύ τους κατάταξη.
  • Αν όµως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθµία, τότε για τις οµάδες που συνεχίζουν να ισοβαθµούν, λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους µεταξύ τους αγώνες.
  • Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται υπόψη o συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όµιλο που συµµετείχαν.
  • Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθµίας και αφού µετά την εφαρµογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθµία περιοριστεί µόνο σε δύο οµάδες, τότε αυτόµατα εφαρµόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β.
  • Αν η ισοβαθµία αφορά σε περισσότερες των δύο οµάδων, τότε επαναλαµβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ.

Ο συντελεστής πόντων (Goal average) υπολογίζεται με διαίρεση των πόντων που πέτυχε η ομάδα με τους πόντους που δέχθηκε.

∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 47 παράγραφος 2η (όπως αυτή τροποποιήθηκε), τα αποτελέσµατα των αγώνων που έδωσε Οµάδα που υποβιβάστηκε, λόγω µη προσέλευσης σε δύο αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια του Πρωταθλήµατος, εφόσον συνέβη πριν από την συµπλήρωση του Α΄ Γύρου του οικείου Πρωταθλήµατος δεν λαµβάνονται υπόψη στην διαµόρφωση του γενικού βαθµολογικού πίνακα της περιόδου.

Αντιθέτως εφόσον η αποχώρηση συντελεστεί κατά την διάρκεια του Β΄ Γύρου τα αποτελέσµατα των αγώνων του Α΄ γύρου παραµένουν ισχυρά και λαµβάνονται υπόψη στην διαµόρφωση του γενικού βαθµολογικού πίνακα της περιόδου. Η ανωτέρα ρύθµιση εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που οι οµάδες δεν προσήλθαν να αγωνιστούν ή τιµωρήθηκαν µε µηδενισµό σε δύο αγώνες τηρουµένης της κατά τα άνω διάκρισης του χρονικού σηµείου κατά το οποίο συντελευτήκαν οι παραβάσεις.

Άρθρο 11ο – Άνοδος – Υποβιβασμός

Άνοδος

Από την Α’ Κατηγορία Ανδρών ανέρχεται απευθείας στην Γ’ Εθνική Κατηγορία µία οµάδα. (η πρώτη των αγώνων Play Offs).

Από την B’ Kατηγορία Ανδρών στην A’ Kατηγορία Ανδρών ανέρχονται δύο οµάδες (οι νικήτριες οµάδες των αγώνων Play Offs).

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο θεσµοθετηµένος (σταθερός) αριθµός των οµάδων κάθε κατηγορίας µειώνεται λόγω αποχωρήσεως ή λόγω επιβολής ποινής υποβιβασµού συνεπεία µηδενισµού, ως και συγχώνευσης οµάδων της ιδίας ή ανώτερης κατηγορίας, συµπληρώνεται από οµάδες της Β’ Κατηγορίας της ΕΚΑΣΚΕΜ αφού προηγουµένως συντελευθεί ο υποβιβασµός και η άνοδος του αριθµού των οµάδων που προβλέπεται από την προκήρυξη της Α’ Κατηγορίας Ανδρών να είναι συνολικά δώδεκα.

Υποβιβασμός

 • Αν από την Γ΄ Εθνική δεν υποβιβαστεί καµία οµάδα της Ένωσης τότε από την Α’ Κατηγορία Ανδρών στην Β’ Κατηγορία Ανδρών υποβιβάζεται η τελευταία οµάδα της βαθµολογίας.
 • Αν από την Γ’ Εθνική υποβιβαστεί µία οµάδα της Ένωσης τότε από την Α’ Κατηγορία Ανδρών στην Β’ Κατηγορία Ανδρών υποβιβάζονται, οι δύο τελευταίες οµάδες της βαθµολογίας.
 • Αν από την Γ’ Εθνική υποβιβαστούν δύο οµάδες της Ένωσης τότε από την Α’ Κατηγορία Ανδρών στην Β’ Κατηγορία Ανδρών υποβιβάζονται οι τρεις τελευταίες οµάδες της βαθµολογίας.
 • Αν από την Γ’ Εθνική υποβιβαστούν τρεις οµάδες της Ένωσης τότε από την Α’ Κατηγορία Ανδρών στην Β’ Κατηγορία Ανδρών υποβιβάζονται οι τέσσερις τελευταίες οµάδες της βαθµολογίας.

Άρθρο 12ο – Οικονομικοί Όροι

Έξοδα Δικαιώματος Συμμετοχής

Για το δικαίωµα συµµετοχής στο πρωτάθληµα αγωνιστικής περιόδου 2019/20 θα πρέπει να καταβληθεί προ της κληρώσεως , το χρηµατικό ποσό των €500,00, µε το παραπάνω ποσό πέρα του δικαιώµατος
συµµετοχής , θα πληρώνονται από την ΕΚΑΣΚΕΜ τα έξοδα µετακινήσεων και ηµεραργιών των ∆ιαιτητών.

Έξοδα Διαιτησίας

Σε κάθε ∆ιαιτητή θα καταβάλλονται για την κάθε συνάντηση €15,00.

Σε κάθε ∆ιαιτητή που µετακινείται θα καταβάλλονται επιπλέον τα έξοδα µετακινήσεως και ηµεραργίας.

Η αµοιβή των διαιτητών θα καταβάλλεται πριν την έναρξη του αγώνα από τα γηπεδούχα σωµατεία ενώ η µετακίνηση – ηµεραργία του ∆ιαιτητή θα καταβάλλεται από την ΕΚΑΣΚΕΜ.

Σε περίπτωση µη καταβολής της αµοιβής προ της ενάρξεως του αγώνα, αυτός δεν θα διεξάγεται και ο αγώνας θα κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούµενου Σωµατείου µε σκορ 20-0.

Τα έξοδα ∆ιαιτησίας των αγώνων που θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα επιβαρύνουν και τα δύο σωµατεία που συµµετέχουν

Έξοδα Κριτών

Υπεύθυνος του ορισµού Κριτών στην Κατηγορία είναι ο γηπεδούχος σύλλογος ο οποίος είναι υποχρεωµένος να έχει τρεις Κριτές έµπειρους και γνώστες για την οµαλή διεξαγωγή των αγώνων την πρώτης φάσης του Πρωταθλήµατος τα έξοδα των οποίων βαρύνουν τον ίδιο.

Τα οδοιπορικά Κριτών – Βοηθών ∆ιαιτητών (€10,00 έκαστος +€0,20/χλµ ), θα βαρύνουν τους γηπεδούχους και θα δίνονται προ της ενάρξεως του προγραµµατισµένου αγώνα.

Σε περίπτωση µη καταβολής της αµοιβής προ της ενάρξεως του αγώνα, αυτός δεν θα διεξάγεται και ο αγώνας θα κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούµενου Σωµατείου µε σκορ 20-0

Τα έξοδα Κριτών – Βοηθών των αγώνων που θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα, των οποίων ο ορισµός θα γίνεται από την ΚΕ∆/ΕΚΑΣΚΕΜ επιβαρύνουν και τα δύο σωµατεία που συµµετέχουν

Έξοδα Γυμνασιάρχων

Οι Μετακινήσεις και Αποζηµιώσεις των Γυµνασιάρχων, θα καταβάλλονται από τα γηπεδούχα σωµατεία ως εξής:

 • Αποζηµίωση Γυµνασιαρχών €10.00.
 • Η χιλιοµετρική αποζηµίωση Γυµνασιαρχών €0,20/χλµ.

Σε περίπτωση µη καταβολής της αµοιβής προ της ενάρξεως του αγώνα, αυτός δεν θα διεξάγεται και ο αγώνας θα κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούµενου Σωµατείου µε σκορ 20-0.

Τα έξοδα Γυµνασιάρχου των αγώνων που θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα επιβαρύνουν και τα δύο σωµατεία που συµµετέχουν

Έξοδα Παρατηρητών

Οι Μετακινήσεις και Αποζηµιώσεις των Παρατηρητών, θα καταβάλλονται από την ΕΚΑΣΚΕΜ ως
εξής:

 • Αποζηµίωση Παρατηρητών €10.00.
 • Η χιλιοµετρική αποζηµίωση Παρατηρητών €0,20/χλµ.

Έξοδα Μετακίνησης

∆εν θα καταβληθούν έξοδα µετακινήσεων στα Σωµατεία.

Τα έξοδα του Ιατρού του Τελικού Αγώνα που θα διεξαχθεί σε ουδέτερα γήπεδα επιβαρύνουν και τα δύο σωµατεία που συµµετέχουν

Άρθρο 13ο – Υποχρεώσεις Αγωνιζόμενων Σωματείων

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των αγωνιζοµένων Σωµατείων καθορίζονται στις διατάξεις των Κανονισµών της ΕΟΚ. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συµµετοχή των Σωµατείων είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της ΕΟΚ ως εξής:

 • Τα Σωµατεία είναι υποχρεωµένα στις φανέλες των αθλητών να χρησιµοποιούν τους αριθµούς 0 µέχρι 99, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της FIBA.
 • Η σύνθεση της οµάδος αποτελείται από 21 άτοµα (16 θέσεις στην περιοχή του πάγκου διαθέσιµες για τα µέλη της οµάδας τα οποία αποτελούνται από τους αναπληρωµατικούς και το
  staff της οµάδας).
 • Η γηπεδούχος οµάδα εµφανίζεται µε ανοιχτόχρωµη εµφάνιση και κάθεται αριστερά της Γραµµατείας και η φιλοξενούµενη µε σκουρόχρωµη και κάθεται δεξιά της Γραµµατείας.
 • Στις εµφανίσεις επιτρέπονται τρεις διαφηµίσεις (µία εµπρός στην φανέλα, µία πίσω και µία στο σορτς εµπρός στο δεξί πόδι).
 • Τονίζεται ιδιαίτερα ότι είναι υποχρεωτική η παρουσία Ιατρών ή Εθελοντές Σαµαρείτες, Εθελοντές ∆ιασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ή οποιοιδήποτε ∆ιασώστες Εθελοντές που διαθέτουν πιστοποίηση της ιδιότητας τους µε ευθύνη της γηπεδούχου στους αγώνες, σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν θα πραγµατοποιείται και θα µηδενίζεται η γηπεδούχος.

Σε περίπτωση που

 • Σωµατείο δεν προσέλθει να αγωνιστεί σε δύο αγώνες θα του επιβληθούν οι εξής κυρώσεις:
  • Μηδενισµός και οριστική αποχώρηση από το Πρωτάθληµα
  • Έξοδα των αγώνων που δεν προσήλθε (διαιτητές, κριτές, γυµνασίαρχος, έξοδα µετακίνησης της οµάδας που προσήλθε)
 • Σωµατείο θα αποχωρήσει στην διάρκεια του αγώνα για οποιοδήποτε λόγο τότε εκτός από τις ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, του παρόντος άρθρου θα του επιβληθούν συµπληρωµατικά και οι παρακάτω κυρώσεις:
  • Εάν η αποχώρηση είναι υπαιτιότητα της οµάδος (σε οποιοδήποτε Πρωτάθληµα της Ένωσης) τότε η Ανδρική ή Γυναικεία Οµάδα του Σωµατείου τιµωρείται µε την ποινή κεκλεισµένων των θυρών της έδρας του µε δύο αγωνιστικές. Σε περίπτωση λήξης του Πρωταθλήµατος η ποινή ακολουθεί την οµάδα στην επόµενη αγωνιστική περίοδο. Εάν η οµάδα του Συλλόγου που τιµωρείται αγωνίζεται σε Εθνική Κατηγορία, οι ποινές θα µεταφερθούν στο πρώτο τοπικό πρωτάθληµα της Ένωσης που θα συµµετάσχουν, (Ανδρών ή Γυναικών).
  • Εάν η αποχώρηση είναι υπαιτιότητα του προπονητού:τότε τιµωρείται ο Προπονητής µε δύο µήνες αποκλεισµό από όλα τα Πρωταθλήµατα της Ένωσης.

Άρθρο 14ο – Άδεια Διεξαγωγής Αγώνων

Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφο 9 του Ν 4049/03.02.12, θα πρέπει τα Σωµατεία (στα οποία έχουν παραχωρηθεί τα γήπεδα ως έδρα) να πάρουν άδεια διεξαγωγής των συναντήσεων σύµφωνα µε το πρόγραµµα που έχει καταρτισθεί, από τον προϊστάµενο της αρµόδιας για τα θέµατα αθλητισµού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας και θα πρέπει να κοινοποιήσουν αντίγραφο του Προγράµµατος αγώνων και αλλαγών αυτών, στην οικεία αστυνοµική αρχή και στο γήπεδο που αγωνίζονται.

Άρθρο 15ο – Έπαθλα και Βραβεία

Στον Πρωταθλητή θ’ απονεµηθεί Κύπελλο µε δίπλωµα. Στους αθλητές του Συλλόγου, χρυσά µετάλλια & διπλώµατα.

Στον δεύτερο νικητή θα απονεµηθεί δίπλωµα. Στους αθλητές του Συλλόγου, αργυρά µετάλλια & διπλώµατα.

Γενικά

Το γηπεδούχο Σωµατείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλό του (φιλοξενούµενο), για την µαγνητοσκόπηση του αγώνα µέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Για κάθε θέµα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Πρωταθλήµατος και που δεν προβλέπεται από τους Κανονισµούς της ΕΟΚ, την Γενική Προκήρυξη και την παρούσα καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΑΣΚΕΜ.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This